ב"ה - "מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


 

זוהר חק לישראל

זוהר חק לישראל מנוקד
דף היומי

ZOHAR CHOK LYISROEL MNUKAD
Daf Hayomi


ZOHAR CHOK LYISROEL MNUKAD - Daf Hayomi


עניני לימוד ספר הקדוש חק לישראל


מבואר בלשון הקדש עם פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו
 מחולק לפי הפרשיות יום ביומו
תקנת האריז"ל ללמוד זוהר "חק לישראל" דבר יום ביומו
כפי שנדפס בספר "חק לישראל"
בדקות ספורות בלבד תזכה להיות בן עולם הבא
בלימוד הזוהר נביא את המשיח
נדפס באותיות גדולות מאירות עינים למען ירוץ הקורא בו,
ועתה קבלו מאתנו שולחן ועליו לחם וכל מיני מגדים והתענגו בו,
ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך, תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף

עשרות אלפי יהודים סביב לעולם
מצטרפים יחד ללמוד 2 דקות חק לישראל בכל בוקר

אפשר להדפיס כל פרשה בנפרד
וגם כל יום בנפרד

זוהר חק לישראל מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש

סדר בראשית

סדר שמות

סדר ויקרא

סדר במדבר

סדר דברים

כל פרשת בראשית כל פרשת שמות כל פרשת ויקרא כל פרשת במדבר כל פרשת דברים

א בראשית

א שמות

א ויקרא

א במדבר

א דברים

ב בראשית

ב שמות

ב ויקרא

ב במדבר

ב דברים

ג בראשית

ג שמות

ג ויקרא

ג במדבר

ג דברים

ד בראשית

ד שמות

ד ויקרא

ד במדבר

ד דברים

ה בראשית

ה שמות

ה ויקרא

ה במדבר

ה דברים

ו בראשית

ו שמות

ו ויקרא

ו במדבר

ו דברים

ז בראשית

ז שמות

ז ויקרא

ז במדבר

ז דברים

כל פרשת נח כל פרשת וארא כל פרשת צו כל פרשת נשא כל פרשת ואתחנן

א נח

א וארא

א צו

א נשא

א ואתחנן

ב נח

ב וארא

ב צו

ב נשא

ב ואתחנן

ג נח

ג וארא

ג צו

ג נשא

ג ואתחנן

ד נח

ד וארא

ד צו

ד נשא

ד ואתחנן

ה נח

ה וארא

ה צו

ה נשא

ה ואתחנן

ו נח

ו וארא

ו צו

ו נשא

ו ואתחנן

ז נח

ז וארא

ז צו

ז נשא

ז ואתחנן

כל פרשת לך לך כל פרשת בא כל פרשת שמיני כל פרשת בהעלותך כל פרשת עקב

א לך לך

א בא

א שמיני

א בהעלותך

א עקב

ב לך לך

ב בא

ב שמיני

ב בהעלותך

ב עקב

ג לך לך

ג בא

ג שמיני

ג בהעלותך

ג עקב

ד לך לך

ד בא

ד שמיני

ד בהעלותך

ד עקב

ה לך לך

ה בא

ה שמיני

ה בהעלותך

ה עקב

ו לך לך

ו בא

ו שמיני

ו בהעלותך

ו עקב

ז לך לך

ז בא

ז שמיני

ז בהעלותך

ז עקב

כל פרשת וירא כל פרשת בשלח כל פרשת תזריע כל פרשת שלח כל פרשת ראה

א וירא

א בשלח

א תזריע

א שלח

א ראה

ב וירא

ב בשלח

ב תזריע

ב שלח

ב ראה

ג וירא

ג בשלח

ג תזריע

ג שלח

ג ראה

ד וירא

ד בשלח

ד תזריע

ד שלח

ד ראה

ה וירא

ה בשלח

ה תזריע

ה שלח

ה ראה

ו וירא

ו בשלח

ו תזריע

ו שלח

ו ראה

ז וירא

ז בשלח

ז תזריע

ז שלח

ז ראה

כל פרשת חיי שרה כל פרשת יתרו כל פרשת מצורע כל פרשת קרח כל פרשת שופטים

א חיי שרה

א יתרו

א מצורע

א קרח

א שופטים

ב חיי שרה

ב יתרו

ב מצורע

ב קרח

ב שופטים

ג חיי שרה

ג יתרו

ג מצורע

ג קרח

ג שופטים

ד חיי שרה

ד יתרו

ד מצורע

ד קרח

ד שופטים

ה חיי שרה

ה יתרו

ה מצורע

ה קרח

ה שופטים

ו חיי שרה

ו יתרו

ו מצורע

ו קרח

ו שופטים

ז חיי שרה

ז יתרו

ז מצורע

ז קרח

ז שופטים

כל פרשת תולדות כל פרשת משפטים כל פרשת אחרי כל פרשת חוקת כל פרשת כי תצא

א תולדות

א משפטים

א אחרי

א חוקת

א כי תצא

ב תולדות

ב משפטים

ב אחרי

ב חוקת

ב כי תצא

ג תולדות

ג משפטים

ג אחרי

ג חוקת

ג כי תצא

ד תולדות

ד משפטים

ד אחרי

ד חוקת

ד כי תצא

ה תולדות

ה משפטים

ה אחרי

ה חוקת

ה כי תצא

ו תולדות

ו משפטים

ו אחרי

ו חוקת

ו כי תצא

ז תולדות

ז משפטים

ז אחרי

ז חוקת

ז כי תצא

כל פרשת ויצא כל פרשת תרומה כל פרשת קדושים כל פרשת בלק כל פרשת כי תבוא

א ויצא

א תרומה

א קדושים

א בלק

א כי תבא

ב ויצא

ב תרומה

ב קדושים

ב בלק

ב כי תבא

ג ויצא

ג תרומה

ג קדושים

ג בלק

ג כי תבא

ד ויצא

ד תרומה

ד קדושים

ד בלק

ד כי תבא

ה ויצא

ה תרומה

ה קדושים

ה בלק

ה כי תבא

ו ויצא

ו תרומה

ו קדושים

ו בלק

ו כי תבא

ז ויצא

ז תרומה

ז קדושים

ז בלק

ז כי תבא

כל פרשת וישלח כל פרשת תצוה כל פרשת אמור כל פרשת פנחס כל פרשת נצבים

א וישלח

א תצוה

א אמור

א פנחס

א נצבים

ב וישלח

ב תצוה

ב אמור

ב פנחס

ב נצבים

ג וישלח

ג תצוה

ג אמור

ג פנחס

ג נצבים

ד וישלח

ד תצוה

ד אמור

ד פנחס

ד נצבים

ה וישלח

ה תצוה

ה אמור

ה פנחס

ה נצבים

ו וישלח

ו תצוה

ו אמור

ו פנחס

ו נצבים

ז וישלח

ז תצוה

ז אמור

ז פנחס

ז נצבים

כל פרשת וישב כל פרשת כי תשא כל פרשת בהר כל פרשת מטות כל פרשת וילך

א וישב

א כי תשא

א בהר

א מטות

א וילך

ב וישב

ב כי תשא

ב בהר

ב מטות

ב וילך

ג וישב

ג כי תשא

ג בהר

ג מטות

ג וילך

ד וישב

ד כי תשא

ד בהר

ד מטות

ד וילך

ה וישב

ה כי תשא

ה בהר

ה מטות

ה וילך

ו וישב

ו כי תשא

ו בהר

ו מטות

ו וילך

ז וישב

ז כי תשא

ז בהר

ז מטות

ז וילך

כל פרשת מקץ כל פרשת ויקהל כל פרשת בחוקותי כל פרשת מסעי כל פרשת האזינו

א מקץ

א ויקהל

א בחוקותי

א מסעי

א האזינו

ב מקץ

ב ויקהל

ב בחוקותי

ב מסעי

ב האזינו

ג מקץ

ג ויקהל

ג בחוקותי

ג מסעי

ג האזינו

ד מקץ

ד ויקהל

ד בחוקותי

ד מסעי

ד האזינו

ה מקץ

ה ויקהל

ה בחוקותי

ה מסעי

ה האזינו

ו מקץ

ו ויקהל

ו בחוקותי

ו מסעי

ו האזינו

ז מקץ

ז ויקהל

ז בחוקותי

ז מסעי

ז האזינו

כל פרשת ויגש כל פרשת פקודי     כל פרשת וזאת הברכה

א ויגש

א פקודי

 

 

א ברכה

ב ויגש

ב פקודי

 

 

ב ברכה

ג ויגש

ג פקודי

 

 

ג ברכה

ד ויגש

ד פקודי

 

 

ד ברכה

ה ויגש

ה פקודי

 

 

ה ברכה

ו ויגש

ו פקודי

 

 

ו ברכה

ז ויגש

ז פקודי

 

 

ז ברכה

כל פרשת ויחי        

א ויחי

 

 

 

 

ב ויחי

 

 

 

 

ג ויחי

 

 

 

 

ד ויחי

 

 

 

 

ה ויחי

 

 

 

 

ו ויחי

 

 

 

 

ז ויחי

       

ספר חק לישראל - סדר בראשית
עם מוסר והלכה של חק לישראל

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
 
Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin
לקבלת "ספר חק לישראל - סדר בראשית
ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק
לבתי מדרשים וכוללים בחינם
בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש ארץ ישראל
Tel: 011-97254-843-6784

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT