ב"ה

סעודת הילולא של רביה"ק
רבי מרדכי שרעבי זיע"א

סעודת הילולא המרכזית של ראש המקובלים מורינו ורבינו הקדוש רבי מרדכי שרעבי זיע"א, מייסד וראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" על שם הרב שלום שרעבי  - התקיימה בישיבתו, ישיבת המקובלים "נהר שלום" רחוב שילה 4, עיה"ק ירושלים תובב"א - בליל ששי פרשת וירא תש"ע - בהתאסף ראשי גדולי ישראל המקובלים מארץ הקודש - בראשיתו של תלמידו וממשיך דרכו הרהגה"צ המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א.

וידאוי לצפיה


הילולת רבי מרדכי שרעבי # 1


הילולת רבי מרדכי שרעבי # 2


הילולת רבי מרדכי שרעבי #
3


הילולת רבי מרדכי שרעבי #
4

הילולת רבי מרדכי שרעבי #
5

הילולת רבי מרדכי שרעבי #
6

הילולת רבי מרדכי שרעבי #
7

הילולת רבי מרדכי שרעבי #
8

הילולת רבי מרדכי שרעבי # 9

הילולת רבי מרדכי שרעבי # 10

הילולת רבי מרדכי שרעבי # 11

הילולת רבי מרדכי שרעבי # 12

הילולת רבי מרדכי שרעבי # 1
3

הילולת רבי מרדכי שרעבי #
14