חזרה לעמוד קודם  |   לעמוד ראשי


ב"ה
(בשיר השירים פ' ב, ח-י): קוֹל דּוֹדִי הִנֵּה זֶה בָּא מְדַלֵּג עַל הֶהָרִים מְקַפֵּץ עַל הַגְּבָעוֹת: דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ מַשְׁגִּיחַ מִן הַחֲלֹּנוֹת מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים: עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ.
בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי (זוה"ק).
ספר הזוהר המחולק ל-960 קונטרסים 30 קונטרסים ב-32 קופסאות, וכך בכמה דקות יוכלו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד לסיים את כל הזוה"ק אלפי פעמים. וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו,
ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! (רש"י ד"ה ב' ל"א ד') - ובזוהר הקדוש (פרשת בשלח דף סב ( , כתוב מה מיוחד באוכלי המן? שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה. ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.
רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי (מט יא), כתב: שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה, וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. (גם יין גימטריה "סוד").
על כן אחי ורעי בואו ונחיש הגאולה בלמדנו זוהר הקדוש באחדות כל ל"ב ישראל, על ידי כמה אופנים:

  1. כל אחד יקח קופסה שיש בה 30 חלקים של הזוה"ק [המחולק לתתק"ס חלקים (960)], וילמד קונטרס אחד בכל יום כשבע דקות [במשך חודש ימים] עם עוד 31 שהם ביחד ל"ב [32] איש, מסיימים את כל הזוה"ק בחודש, וזה אפשר בקלות, ובכך יסיימו יחדיו את הזוה"ק בכל חודש.
  2. כל אחד יחלק לחבריו חוברת אחד בסך הכל לחלק ל-30 איש [שזה לא קשה], ובכך יוכפלו זכויותיו לאלפים ולרבבות, [וכבר הובאו דברי הזוה"ק בפרשת תרומה [קכ"ח ע"ב], מגודל מעלת "מזכה הרבים"], וכל ל"ב יהודים [32] שיעשו כן מסיימים את כל הזוה"ק.
  3. לחלק לל"ב [32] בתי מדרש, ושם אחרי התפילה, [ג' פעמים ביום], ילמדו כשבע דקות [7] ציבור של 30 איש, וכך יסיימו את כל הזוה"ק כמה פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.
לפרטים: 0548-436784