בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


דרשה בעיר באר שבע
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ב' ח"י סיון תש"ע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

1  |  2  |  3  |  4  |  5

חלוקת ספרי הזהר היומי 6 כרכים ותקוני הזהר דף היומי לכל בתי כנסת


מזל טוב
לבית המדרש ה"אבות" בבאר שבע
שקוראים כל מוצאי שבת קודש קטע מהזוהר,
ממנו יראו וכן יעשו!
אנו מוכנים לסדר לכל בית המדרש בחנם עם השם שלהם "דפי הזוהר השבועי"
או כל בית המדרש יכול לקחת "דפי הזוהר השבועי"
בקרוב נסדר אי"ה ה"דפי הזוהר השבועי" הזה עם נקודות בעזרת השם

דפי הזוהר השבועי

ללמוד בכל מוצאי שבת קודש ברבים

 


"סדר בראשית" - באר שבע

"סדר בראשית" - באר שבע - בטקסט


"סדר שמות" - באר שבע

"סדר שמות" - באר שבע - בטקסט


"סדר ויקרא" - באר שבע

"סדר ויקרא" - באר שבע - בטקסט


"סדר במדבר" - באר שבע

"סדר במדבר" - באר שבע - בטקסט


"סדר דברים" - באר שבע

"סדר דברים" - באר שבע - בטקסט


 

 

 

 

 

חלוקת הספרים לבתי מדרשים בעיר באר שבע
כל בית הכנסת קיבל ספרי הזהר היומי 6 כרכים ותקוני הזהר דף היומי