בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

- לימוד תיקוני הזוהר
מראש חודש אלול ועד יום הכפורים
מחולק ל-40 יום מראש חודש אלול עד יום הכפורים
18 עמודים ליום

כ-18 דקות לימוד תיקוני הזוהר
ב-40 יום מסיימים את כל תיקוני הזוהר
ב-18 דקות ביום, תזכה להיות בן עולם הבא

א דר"ח אלול

ב דר"ח אלול

ב אלול

ג
אלול

ד
אלול

ה
אלול

ו
אלול

ז
אלול

ח
אלול

ט
אלול

י
אלול

יא
אלול

יב
אלול

יג
אלול

יד
אלול

טו
אלול

טז
אלול

יז
אלול

יח
אלול

יט
אלול

כ
אלול

כא
אלול

כב
אלול

כג
אלול

כד
אלול

כה
אלול

כו
אלול

כז
אלול

כח
אלול

כט
אלול

א ראש השנה

ב

ראש
השנה

ג
תשרי

ד
תשרי

ה
תשרי

ו
תשרי

ז
תשרי

ח
תשרי

ערב
יום
הכפורים

יום
הכפורים


קונטרס "שער התיקונים החדש והמנוקד"

ספר "תיקוני זוהר - דף היומי" - חלק א'
416 עמודים

ספר "תיקוני זוהר - דף היומי" - חלק ב'
416 עמודים

- לימוד תיקוני הזוהר - דף היומי -
מחולק ל-354 ימים בשנה

- לימוד תיקוני הזוהר
מחולק ל-40 יום מראש חודש אלול עד יום הכפורים