הפוך לדף הבית

הוסף למועדפים

דף הבית > תרומות

מיום שנותן את תרומתו עד שהספר לאור העולם ונתפשט ברחבי ארץ הקודש לוקח פחות משיעור חימוץ 18 ימים, שזה 17 ימים וסימנייך: טו"ב להודות להשם ולזמר לשמך עליון.

זכור !
400 מחלקים מחכים בכליון עינים לחלק את העלונים והספרים הרצים יצאו דחופים בדבר רבי שמעון והזוהר ניתנה בארץ הקודש וכל ארץ ישראל צהלה ושמחה ליהודים היתה אור"ה אור"ה בגימטריא זה"ר.

יש לנו 12 עלונים מוכנים ועוד 72 ספרים על הזוהר הקדוש להדפיסן ולהפיצן בכל העולם כולו

ומחכים לתורם שיש לו הזכות להפיץ דברי הרשב"י ולהביא את משיח צדקינו.

ניתן לתרום לעמותה בדרכים הבאות:

באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי בטלפון
0548-433385

בהפקדה לבנק פאג"י:
סניף 179
מספר חשבון 409-545643
קוד מוסד 47695.

בשליחת המחאה לפקודת "גן עדן התחתון" (למוטב בלבד)
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש.