בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 

- לימוד זוהר - דף היומי -
 -
מסלול שנתיים -

מסלול שנתיים
שנה א'

מסלול שנתיים
שנה ב'

 

כל ספר הזוהר עם זוהר חדש ותיקוני זוהר
מבואר בלשון הקודש
עם פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו
מחולק ללימוד דו שנתי  (708 ימים)

כ-16 דקות לימוד זוהר עם ביאור
ב-2 שנים מסיימים את כל הזוהר הקדוש
ב-16 דקות ביום, תזכה להיות בן עולם הבא
[בכל השנה לומדים 16 עמודים ליום -
ובכל חודש אלול 26 עמודים]


כל ספר הזהר עם זוהר חדש ותקוני זוהר
מבואר בלשון הקודש - בקובץ אחד PDF


לימוד זוהר - דף היומי
מסלול שנתי

לימוד זוהר - דף היומי
מסלול שנתיים

לימוד זוהר - דף היומי
מסלול חמש שנים