בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

- לימוד זוהר - דף היומי -
 -
מסלול חמש שנים -

 5 שנים:  תש"ע-תשע"ה

כל ספר הזוהר עם זוהר חדש ותיקוני זוהר
מבואר בלשון הקודש
עם פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו
מחולק ללימוד חמש שנים (1702 ימים)

כ-7 דקות לימוד זוהר עם ביאור
בחמש שנים מסיימים את כל הזוהר הקדוש
ב-7 דקות ביום, תזכה להיות בן עולם הבא
 

כל ספר הזהר עם זוהר חדש ותקוני זוהר
מבואר בלשון הקודש - בקובץ אחד PDF


 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש תמוז שנת תש"ע

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי ששי שבת

א
תמוז

ב
תמוז

ג
תמוז

ד
תמוז

ה
תמוז

ו
תמוז

ז
תמוז

ח
תמוז

ט
תמוז

י
תמוז

יא
תמוז

יב
תמוז

יג
תמוז

יד
תמוז

טו
תמוז

טז
תמוז

יז
תמוז

יח
תמוז

יט
תמוז

כ
תמוז

כא
תמוז

כב
תמוז

כג
תמוז

כד
תמוז

כה
תמוז

כו
תמוז

כז
תמוז

כח
תמוז

כט
תמוז

           

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש אב שנת תש"ע

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי ששי שבת
 

ZOHAR_LHK_7-pgs_5-years_Part3.pdf א
אב

ב
אב

ג
אב

ד
אב

ה
אב

ו
אב

ז
אב

ח
אב

ט
אב

י
אב

יא
אב

יב
אב

יג
אב

יד
אב

טו
אב

טז
אב

יז
אב

יח
אב

יט
אב

כ
אב

כא
אב

כב
אב

כג
אב

כד
אב

כה
אב

כו
אב

כז
אב

כח
אב

כט
אב

ל
אב

       

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש אלול שנת תש"ע

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי ששי שבת
     

א
אלול

ב
אלול

ג
אלול

ד
אלול

ה
אלול

ו
אלול

ז
אלול

ח
אלול

ט
אלול

י
אלול

יא
אלול

יב
אלול

יג
אלול

יד
אלול

טו
אלול

טז
אלול

יז
אלול

יח
אלול

יט
אלול

כ
אלול

כא
אלול

כב
אלול

כג
אלול

כד
אלול

כה
אלול

כו
אלול

כז
אלול

כח
אלול

כט
אלול

     

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -
דף היומי לחודש תשרי שנת תשע"א

 

א
תשרי

ב
תשרי

ג
תשרי

ד
תשרי

ה
תשרי

ו
תשרי

ז
תשרי

ח
תשרי

ט
תשרי

י
תשרי

יא
תשרי

יב
תשרי

יג
תשרי

יד
תשרי

טו
תשרי

טז
תשרי

יז
תשרי

יח
תשרי

יט
תשרי

כ
תשרי

כא
תשרי

כב
תשרי

כג
תשרי

כד
תשרי

כה
תשרי

כו
תשרי

כז
תשרי

כח
תשרי

כט
תשרי

ל
תשרי

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש חשון שנת תשע"א

 

א
חשון

ב
חשון

ג
חשון

ד
חשון

ה
חשון

ו
חשון

ז
חשון

ח
חשון

ט
חשון

י
חשון

יא
חשון

יב
חשון

יג
חשון

יד
חשון

טו
חשון

טז
חשון

יז
חשון

יח
חשון

יט
חשון

כ
חשון

כא
חשון

כב
חשון

כג
חשון

כד
חשון

כה
חשון

כו
חשון

כז
חשון

כח
חשון

כט
חשון

ל
חשון
 

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש כסלו שנת תשע"א

 

א
כסלו

ב
כסלו

ג
כסלו

ד
כסלו

ה
כסלו

ו
כסלו

ז
כסלו

ח
כסלו

ט
כסלו

י
כסלו

יא
כסלו

יב
כסלו

יג
כסלו

יד
כסלו

טו
כסלו

טז
כסלו

יז
כסלו

יח
כסלו

יט
כסלו

כ
כסלו

כא
כסלו

כב
כסלו

כג
כסלו

כד
כסלו

כה
כסלו

כו
כסלו

כז
כסלו

כח
כסלו

כט
כסלו

ל
כסלו

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש טבת שנת תשע"א

 

א
טבת

ב
טבת

ג
טבת

ד
טבת

ה
טבת

ו
טבת

ז
טבת

ח
טבת

ט
טבת

י
טבת

יא
טבת

יב
טבת

יג
טבת

יד
טבת

טו
טבת

טז
טבת

יז
טבת

יח
טבת

יט
טבת

כ
טבת

כא
טבת

כב
טבת

כג
טבת

כד
טבת

כה
טבת

כו
טבת

כז
טבת

כח
טבת

כט
טבת

           

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -
דף היומי לחודש שבט שנת תשע"א

 

א
שבט

ב
שבט

ג
שבט

ד
שבט

ה
שבט

ו
שבט

ז
שבט

ח
שבט

ט
שבט

י
שבט

יא
שבט

יב
שבט

יג
שבט

יד
שבט

טו
שבט

טז
שבט

יז
שבט

יח
שבט

יט
שבט

כ
שבט

כא
שבט

כב
שבט

כג
שבט

כד
שבט

כה
שבט

כו
שבט

כז
שבט

כח
שבט

כט
שבט

ל
שבט

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -
דף היומי לחודש אדר א' שנת תשע"א

 

א
אדר א

ב
אדר א

ג
אדר א

ד
אדר א

ה
אדר א

ו
אדר א

ז
אדר א

ח
אדר א

ט
אדר א

י
אדר א

יא
אדר א

יב
אדר א

יג
אדר א

יד
אדר א

טו
אדר א

טז
אדר א

יז
אדר א

יח
אדר א

יט
אדר א

כ
אדר א

כא
אדר א

כב
אדר א

כג
אדר א

כד
אדר א

כה
אדר א

כו
אדר א

כז
אדר א

כח
אדר א

כט
אדר א

ל
אדר א

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -
דף היומי לחודש אדר ב' שנת תשע"א

 

א
אדר ב

ב
אדר ב

ג
אדר ב

ד
אדר ב

ה
אדר ב

ו
אדר ב

ז
אדר ב

ח
אדר ב

ט
אדר ב

י
אדר ב

יא
אדר ב

יב
אדר ב

יג
אדר ב

יד
אדר ב

טו
אדר ב

טז
אדר ב

יז
אדר ב

יח
אדר ב

יט
אדר ב

כ
אדר ב

כא
אדר ב

כב
אדר ב

כג
אדר ב

כד
אדר ב

כה
אדר ב

כו
אדר ב

כז
אדר ב

כח
אדר ב

כט
אדר ב

           

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש ניסן שנת תשע"א

 

א
ניסן

ב
ניסן

ג
ניסן

ד
ניסן

ה
ניסן

ו
ניסן

ז
ניסן

ח
ניסן

ט
ניסן

י
ניסן

יא
ניסן

יב
ניסן

יג
ניסן

יד
ניסן

טו
ניסן

טז
ניסן

יז
ניסן

יח
ניסן

יט
ניסן

כ
ניסן

כא
ניסן

כב
ניסן

כג
ניסן

כד
ניסן

כה
ניסן

כו
ניסן

כז
ניסן

כח
ניסן

כט
ניסן

ל
ניסן

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש אייר שנת תשע"א

 

א
אייר

ב
אייר

ג
אייר

ד
אייר

ה
אייר

ו
אייר

ז
אייר

ח
אייר

ט
אייר

י
אייר

יא
אייר

יב
אייר

יג
אייר

יד
אייר

טו
אייר

טז
אייר

יז
אייר

יח
אייר

יט
אייר

כ
אייר

כא
אייר

כב
אייר

כג
אייר

כד
אייר

כה
אייר

כו
אייר

כז
אייר

כח
אייר

כט
אייר

           

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -

דף היומי לחודש סיון שנת תשע"א

 

א
סיון

ב
סיון

ג
סיון

ד
סיון

ה
סיון

ו
סיון

ז
סיון

ח
סיון

ט
סיון

י
סיון

יא
סיון

יב
סיון

יג
סיון

יד
סיון

טו
סיון

טז
סיון

יז
סיון

יח
סיון

יט
סיון

כ
סיון

כא
סיון

כב
סיון

כג
סיון

כד
סיון

כה
סיון

כו
סיון

כז
סיון

כח
סיון

כט
סיון

ל
סיון

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -
דף היומי לחודש תמוז שנת תשע"א

 

א
תמוז

ב
תמוז

ג
תמוז

ד
תמוז

ה
תמוז

ו
תמוז

ז
תמוז

ח
תמוז

ט
תמוז

י
תמוז

יא
תמוז

יב
תמוז

יג
תמוז

יד
תמוז

טו
תמוז

טז
תמוז

יז
תמוז

יח
תמוז

יט
תמוז

כ
תמוז

כא
תמוז

כב
תמוז

כג
תמוז

כד
תמוז

כה
תמוז

כו
תמוז

כז
תמוז

כח
תמוז

כט
תמוז

           

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -
דף היומי לחודש אב שנת תשע"א

א
אב

ב
אב

ג
אב

ד
אב

ה
אב

ו
אב

ז
אב

ח
אב

ט
אב

י
אב

יא
אב

יב
אב

יג
אב

יד
אב

טו
אב

טז
אב

יז
אב

יח
אב

יט
אב

כ
אב

כא
אב

כב
אב

כג
אב

כד
אב

כה
אב

כו
אב

כז
אב

כח
אב

כט
אב

ל
אב

         

 - לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש -
דף היומי לחודש אלול שנת תשע"א

א
אלול

ב
אלול

ג
אלול

ד
אלול

ה
אלול

ו
אלול

ז
אלול

ח
אלול

ט
אלול

י
אלול

יא
אלול

יב
אלול

יג
אלול

יד
אלול

טו
אלול

טז
אלול

יז
אלול

יח
אלול

יט
אלול

כ
אלול

כא
אלול

כב
אלול

כג
אלול

כד
אלול

כה
אלול

כו
אלול

כז
אלול

כח
אלול

כט
אלול

           

לימוד זוהר - דף היומי
מסלול שנתי

לימוד זוהר - דף היומי
מסלול שנתיים

לימוד זוהר - דף היומי
מסלול חמש שנים