בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


PICTURES MAIN PAGE - תמונות דף הראשי

תמונות מירון | ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | תמונות כלליות | תמונות ספרים | מירון שיעורים | תמונות דפוס | תמונות מודעות | תמונות שיעורים

תמונות לימוד הזוהר "זקנים עם נערים"תמונות חלוקת הזוהר בעיר בית שמש - סיון תש"ע


תמונות חלוקת מכתבים - י"ג ניסן תש"ע
מכתבים שנשלחו לכל לומדי הזוהר שקיבלו סט שלם ספרי הזוהר המחולק במתנה,
וכל המתנדבים מזכי הרבים שעוזרים להפצת הזוהר בארצינו הקדושה

הנקראים כוכבי אור ע"ש הפסוק "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד"


תמונות חלוקת הזוהר - אייר תש"ע
חלוקת אלפי סטים הזוהר היומי 6 כרכים, ותקוני הזוהר דף היומי 2 כרכים

שנתחלקו ברחבי ארץ הקודש, בבתי מדרשים בכוללים, בישיבות, ובקברי צדיקים


תמונות חלוקת הזוהר במירון - ערב ראש חודש אייר תש"ע

 

תמונות חלוקת הזוהר במירון - ערב ראש חודש אב תש"ע
התמונות והמבצעים של חלוקת ספרי הזוהר היומי 6 כרכים ועוד ספרים
באתרא קדישא מירון אצל הרשב"י -
ולבתי כנסיות בכל ארצינו הקדושה

 

לחץ לראות תמונות
החלוקה הגדולה של 26.000 אלף ספרים
"גדולי ישראל והזוהר"

לחץ כאן לתמונות החדשות של חדשי כסלו טבת
20 דפים עם תמונות

החלוקה הגדולה ההיסטורית בארץ ישראל של 52.000 אלף ספרים

לחץ כאן: תמונות של חלוקת הזוהר בחנם
בארץ ישראל, כסלו-טבת תש"ע

 

לחץ כאן:
תמונות של חלוקת הזוהר בחנם
בארץ ישראל, אב-אלול תשס"ט

 

לחץ כאן:
תמונות של חלוקת הזוהר בחנם
בארץ ישראל, תשרי תש"ע