בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


PICTURES MAIN PAGE - תמונות דף הראשי

תמונות מירון | ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | תמונות כלליות | תמונות ספרים | מירון שיעורים | תמונות דפוס | תמונות מודעות | תמונות שיעורים

תמונות לימוד הזוהר "זקנים עם נערים"


 

 

דרשה בעיר "ראשון לציון" על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש
ביום כ"ו סיון תש"ע מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rishon Lezion


דרשה על גודל לימוד הזוהר בנצרת עילית
ערב שבועות תש"ע לפ"ק
מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א


דרשה בעיר באר שבע
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ב' ח"י סיון תש"ע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Beer Sheva


שיעור בעיר בית שמש
בבית הכנסת "בית ברסלב"
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Beit Shemesh


דרשה בעיר נצרת עלית
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ערב חג השבועות תש"ע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

NAZARETH ILLIT