בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


דרשה בעיר ראשון לציון

Rishon Lezion

על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ג' כ"ו סיון תש"ע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

1  |  2  |  3  |  4  |  5

חלוקת ספרי הזהר היומי 6 כרכים ותקוני הזהר דף היומי לכל בתי כנסת


 

דרשת הרב הראשי ראשון לציון הרה"ג ר' משה נחשוני שליט"א
בעיר "ראשון לציון" על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש
ביום כ"ו סיון תש"ע

דרשת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין הרב שלום יהודה גראס שליט"א
בעיר "ראשון לציון" על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש
ביום כ"ו סיון תש"ע

 

 

 

מימין התמונה
הרב הראשי ראשון לציון הרה"ג ר' משה נחשוני שליט"א