בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


דרשה בעיר ראשון לציון

Rishon Lezion

על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ג' כ"ו סיון תש"ע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

1  |  2  |  3  |  4  |  5

חלוקת ספרי הזהר היומי 6 כרכים ותקוני הזהר דף היומי לכל בתי כנסת