בס"ד

WELCOME TO HA-ZOHAR.COM - ZOHAR INTERNATIONAL - ברוכים הבאים בשם השם לאתר הזוהר העולמי


HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


VIDEOS MAIN PAGE - וידאו דף הראשי

וידאו מירון | וידאו ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | וידאו כלליות | וידאו ספרים | וידאו שיעורים | מירון שיעורים | וידאו דפוס | מצגת הזוהר | מפעל הזוהר


 

מפעל הזוהר ב-יוטויב # 1

 

מפעל הזוהר ב-יוטויב # 2


וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע

המבצעים והוידאו של הלימוד בספה"ק תקוני זוהר
באתרא קדישא מירון אצל הרשב"י

כל אחד שהשתתף בלימוד תקוני הזוהר היומי עמוד אחד ליום - והתפלות לפניה ולאחריה
קיבל בחנם 3 ספרים ו-4 עלונים
1. ספר אור הזוהר | 2. ספר תקוני זוהר היומי | 3. ספר גדולי ישראל והזוהר
4. עלון אור הזוהר # 11 | 5. עלון אור הזוהר # 12 | 6. עלון אור הזוהר # 13 | 7. עלון אור הזוהר # 14
ועל ידי קבלת הספרים יוכלו להמשיך בלמוד תקוני הזוהר היומי כל השנה וכו'

וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע # 1

וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע # 2

וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע # 3

 

וידאוי הילולא דרשב"י במירון

ע"י מוסדות היכלא דרשב"י
בנשיאות הרה"ג המקובל
הרב בניהו שמואלי שליט"א

 

 

כל הזכיות של כל הסרטים האלו
וכן כל הסרטים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

 

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com

 

 

ha-zohar.com | ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM