בס"ד

WELCOME TO HA-ZOHAR.COM - ZOHAR INTERNATIONAL - ברוכים הבאים בשם השם לאתר הזוהר העולמי


HOME - ראשי

לימוד היומי | חדשות | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


VIDEOS MAIN PAGE - וידאו דף הראשי

וידאו מירון | וידאו ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | וידאו כלליות | וידאו ספרים | וידאו שיעורים | מירון שיעורים | וידאו דפוס | מצגת הזוהר | מפעל הזוהר


וידאו כריכת 6 כרכים ספרי הזוהר היומי

כל ספרי הזוהר הקדוש על התורה וזוהר חדש ותקוני הזהר
מחולק ל-354 ימי השנה - 8000 עותקים - אייר תש"ע

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 1

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 2

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 3

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 4

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 5

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 6

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 7

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 8

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 9

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 10

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 11

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 12

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 13

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 14

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 15

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 16

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 17

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 18

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 19

וידאו כריכת 6 כרכים הזוהר היומי # 20

 

 

כל הזכיות של כל הסרטים האלו
וכן כל הסרטים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

 

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com

 

 

ha-zohar.com | ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM