"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


ראשי - HOME

 

ספר זוהר תורה עה"ת

ספר זוהר תורה
על חמשה חומשי תורה
מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
בלשון הקודש
קל לכל אחד להבין דברי הזוהר הקדוש

SEFER ZOHAR TORAH
 

 

ספר זוהר תורה
על חמשה חומשי תורה
מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

הוא פירוש הזהר הקדוש על התורה, מאת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל. - מסודר על כל פסוק הפירושים והענינים השייכים לו, וגם הפירושים והענינים של הפסוקים הנמצאים בשאר מקומות הזהר. נלקטו ונקבצו ונסדרו במקומם בלשון הזהר עם העתקת לשון הקודש שורה לעומת שורה ועל ידי זה יוכלו כל באי שער זהר תורה לכנוס ולטייל בפרדס הזהר ויתקיים מה שאמר אליהו לבר יוחאי שספר הזהר יתגליא לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש לאחוזתו וגו'. וכדי להקל על המעיין הצגתי הפירוש זיו הזהר על פי דרך המקובלים המפורסמים מפורשי הזהר.

מאת הגאון הצדיק המקובל
רבי
יהודה יודל ראזענבערג זצוק"ל
במוה"ר ישראל יצחק ז"ל

ספר זוהר תורה על פרשת השבוע בלשון הקודש

מהגה"ק רבי יודל רוזנבערג זצ"ל
שנת תשס"ט

ברוכים הבאים לאתר "זוהר תורה" על פרשת השבוע

לחיצה על שם הפרשה תפתח דף עלון פרשת השבוע המבוקש

שימו לב האתר נבנה ומתקדם ע"י שנכניס עוד פרשיות בעזרת השם

אנחנו מחפשים אנשים שיש להם את הזכות לנדב פרשה להכין ולהדפיס מחד

 

הוא פירוש הזהר הקדוש על התורה, מאת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל. - מסודר על כל פסוק הפירושים והענינים השייכים לו, וגם הפירושים והענינים של הפסוקים הנמצאים בשאר מקומות הזהר. נלקטו ונקבצו ונסדרו במקומם בלשון הזהר עם העתקת לשון הקודש שורה לעומת שורה ועל ידי זה יוכלו כל באי שער זהר תורה לכנוס ולטייל בפרדס הזהר ויתקיים מה שאמר אליהו לבר יוחאי שספר הזהר יתגליא לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש לאחוזתו וגו'. וכדי להקל על המעיין הצגתי הפירוש זיו הזהר על פי דרך המקובלים המפורסמים מפורשי הזהר. מאת הגאון הצדיק המקובל רבי יהודה יודל ראזענבערג במוה"ר ישראל יצחק ז"ל

זוהר תורה בראשית

בלשון הקודש

בלשון הקודש

זוהר תורה  שמות

בלשון הקודש

זוהר תורה   ויקרא

בלשון הקודש זוהר תורה    במדבר
בלשון הקודש זוהר תורה דברים

 

אלו הפרשיות שהדפסנו בנתיים

הקדמת המחבר לספר זוהר תורה

ספר דברים

ספר במדבר

ספר ויקרא

ספר שמות

ספר בראשית

כי תצא
כי תבוא
נצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה

 

 

 

הקדמת הזוהר
פרשת בראשית
פרשת נח
פרשת לך לך
פרשת וירא
פרשת חיי שרה
פרשת תולדות
פרשת ויצא
פרשת וישלח
פרשת וישב
פרשת מקץ
פרשת ויגש

פרשת ויחי

 

אלו הפרשיות שמחכים לנדבנים יחידים שיש להם את הזכות לזכות את הרבים בהפצת הזוהר הקדוש
שבזכות הזוהר נצא מהגלות בקרוב ממש

כתוב לנו כאן לנדב פרשה

ספר דברים

ספר במדבר

ספר ויקרא

ספר שמות

ספר בראשית

דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים


 

במדבר
נשא
בהעלותך
שלח לך
קרח
חקת
בלק
פנחס
מטות
מסעי


 

ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי
ויקרא

פרשת שמות

פרשת וארא

פרשת בא

פרשת בשלח

פרשת יתרו

פרשת משפטים

פרשת תרומה

פרשת תצוה

פרשת כי תשא

פרשת ויקהל

פרשת פקודי

 

פרשת בראשית

פרשת נח

פרשת לך לך

פרשת וירא

פרשת חיי שרה

פרשת תולדות

פרשת ויצא

פרשת וישלח

פרשת וישב

פרשת מקץ

פרשת ויחי

 

 

בס"ד - הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

שותף במפעל העולמי "זוהר תורה"

שותף עם רבי שמעון בר יוחאי זיע"א – כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

011-97254-843-6784

 •  מחיר פרשה שלימה (כרך אחד, לערך 120 עמודים) בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 1800$ בלבד

 • מחיר עמוד בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 52.00$ בלבד

 • יום הולדת של:.............................................ב"ר.................................הי"ו

 • לזכות משפחת .................................................................................שיחיו

לברכה והצלחה מרובה, זיוויגים הגונים, לפרנסה טובה בשפע, עשירות, לבנים, לבריאות טובה, ללימוד תורה באמונה, לגידול צאצאיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבת הדעת, להצלחה בישוב ארץ ישראל.

 • לעילוי נשמת אבי מורי...............................ב"ר.....................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ................................

 • לעילוי נשמת אמי מורתי...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון..............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקיני זקיני...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון...............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקינתי ..................................ב"ר .................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ...............................

כתוב לנו כאן לנדב פרשה

 


זוהר תורה בראשית

 

זוהר תורה  שמות

 

זוהר תורה   ויקרא

 

זוהר תורה    במדבר

 

זוהר תורה דברים

 

 

סגולות וקמיעות על כל צרה שלא תבוא, מאת הצדיקים הקדמונים המפורסמים בעולם. רפואות מועילות להרבה מחלות וכו', מאת הגה"צ המקובל ר' יהודה יודל ראזנבערג זצ"ל מח"ס ידות נדרים, ילקוט אליהו, מקוה יהודה, פירוש הזוהר הקדוש על התורה.   רפאל המלאך

 

בס"ד - הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

שותף במפעל הזוהר הקדוש העולמי - בלשון הקודש

שותף עם רבי שמעון בר יוחאי זיע"א – כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

011-97254-843-6784

 •  מחיר פרשה שלימה (כרך אחד, לערך 120 עמודים) בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 1800$ בלבד

 • מחיר עמוד בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 52.00$ בלבד

 • יום הולדת של:.............................................ב"ר.................................הי"ו

 • לזכות משפחת .................................................................................שיחיו

לברכה והצלחה מרובה, זיוויגים הגונים, לפרנסה טובה בשפע, עשירות, לבנים, לבריאות טובה, ללימוד תורה באמונה, לגידול צאצאיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבת הדעת, להצלחה בישוב ארץ ישראל.

 • לעילוי נשמת אבי מורי...............................ב"ר.....................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ................................

 • לעילוי נשמת אמי מורתי...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון..............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקיני זקיני...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון...............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקינתי ..................................ב"ר .................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ...............................

 

לחץ בתמונה להגדלה

 

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

 

ha-zohar.com | ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT